Natuurlijk gaan wij heel zorgvuldig om met je gegevens. De officiële privacyverklaring lees je hieronder. Heb je vragen? Bel of mail dan gerust.

Privacyverklaring Praktijk Tijd

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe de praktijk omgaat met de gegevens die je bij ons achterlaat. Bijvoorbeeld als je je e-mailadres invult op het contactformulier. Natuurlijk respecteert Praktijk Tijd jouw privacy, o.a. door de Wet bescherming persoonsgegevens na te leven en je persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben deze gegevens nooit verkocht aan derden en zullen dat ook nooit doen.

Je persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen om je de gevraagde informatie toe te sturen, om je vragen te beantwoorden of om je te informeren over diensten. Als je het contactformulier invult dan houden wij je naam en je e-mailadres bij. Dat doen wij in het systeem van mailchimp.

Als je therapie bij ons volgt…
Als je een betaalde dienst afneemt, bijvoorbeeld omdat je een therapie of coaching binnen de praktijk volgt, dan registreren wij naast je voornaam, achternaam, je e-mailadres ook je adres en je telefoonnummer.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Praktijk Tijd gebruikt de gegevens die je verstrekt voor het afwikkelen van betalingsverkeer en voor het voorbereiden en geven van therapie en coaching. Wij e-mailen je bijvoorbeeld de afspraakbevestiging en de factuur.
Uiteraard verwerkt Praktijk Tijd ook persoonsgegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Wil je weten welke gegevens wij van je bijhouden of wil je die gegevens wijzigen? Stuur je verzoek in een mail naar info@praktijktijd.nl
Gaat dit niet zoals je verwacht? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Als je op de website kijkt…
Praktijk Tijd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De gegevens zijn geanonimiseerd, het gaat dus niet om gegevens die naar jou te herleiden zijn. Als je onze website bezoekt, gaan wij er vanuit dat dit okay voor je is. Je kunt je afmelden voor cookies via de instellingen van je internetbrowser.
De enige persoonsgegevens die worden verzameld, zijn gegevens die jij zelf actief verzendt middels het contactformulier.

Derden
Praktijk Tijd geeft je gegevens alleen aan derden als het nodig is om aan de uitvoering van deze overeenkomst met jou of aan een wettelijke verplichting te voldoen.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, dus binnen Praktijk Tijd. Onze werknemers (op zelfstandige basis) zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om de websitebouwer.

Praktijk Tijd gebruikt deze computerprogramma’s en/of –systemen:
• E-mailprogramma van Outlook voor het versturen en beantwoorden van e-mails.
• Website gebouwd in WordPress om Praktijk Tijd ook online zichtbaar te laten zijn.
• Financiële en fiscale gegevens worden aangeleverd aan de boekhouder, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te voldoen.

Bewaartermijn
Praktijk Tijd bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Volgens de wet van de belastingdienst moeten we gegevens van betalende klanten 7 jaar bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens
Praktijk Tijd neemt de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Mail dan naar info@praktijktijd.nl. Dank alvast.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de website www.praktijktijd.nl. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail ons dan gerust. Je kunt ons bereiken op info@praktijktijd.nl KvK 70910715 ovv Tiggeler Therapie en Coaching.