Stress kan zowel gezond als ongezond zijn. Gezonde stress helpt je om even een stapje extra te zetten, bijvoorbeeld om een grote prestatie te leveren. Bij ongezonde stress is er sprake van overbelasting. Te lange overbelasting kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten en komt veel voor bij mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen of aan wie door anderen hoge eisen worden gesteld. Symptomen kunnen zijn: slecht slapen, hoofdpijn, piekeren, emotioneel reageren en je opgejaagd of opgebrand voelen, we spreken dan van overspannenheid.

Bij stress klachten met een aanwijsbare oorzaak is een korte periode van rust en aandacht vaak genoeg om te herstellen. Voor mensen met beginnende stressklachten bieden we een kort begeleidingstraject aan met veel praktische aanwijzingen om herhaling te voorkomen.

Burn-out

Burn-out betekent letterlijk ‘opgebrand’. Je bent extreem moe, lusteloos en hebt nergens zin in. Eén van de oorzaken is hoge werkdruk waar je op het werk langdurig mee te maken hebt. Vaak spelen hierbij perfectionisme, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en moeite met het stellen van grenzen een rol. Bij een burn-out kunnen allerlei andere klachten optreden, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid, verhoogde prikkelbaarheid, slaapstoornissen en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en stijve spieren. Wij weten dat het belangrijk is om op een goede manier te herstellen, dit betekend niet altijd om maar lang thuis te zitten. Samen met jou en soms ook in samenwerking met je werkgever maken we een plan om op een goede manier te herstellen en maken we een terugval preventieplan.

Vragen? Jezelf aanmelden of een werknemer aanmelden? Kom in contact →